Ett Räfskall

hölls i går uti Follingbo-trakten, hvarvid någon allmoge infunnit sig såsom skallfolk och trenne afjagningar skedde: men, ehuru jagten var så täml. ordnad ådagalade räfvarne äfven nu sin vanliga slughet, så att de väl skymtade fram ett par gånger på långt håll, men utan att kunna fällas. Men vi återkomma snart till detta i alla fall intressanta ämne.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 24 Januari 1874
N:r 7

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *