Från landsbygden. Rute.

RUTE, 14 nov.
Bröllop firades härstädes lördagen den 10 nov. då fröken Maja Wikström, dotter till lantbr. Ant. Wikström och hans maka sammanvigdes med lantbr. Karl Dahlström från Ducker i Bunge. Vigseln förrättades i Rute kyrka av prosten C. Kihlen. Som bruttöverska och bruttbonde tjänstgjorde fru Rut Carlsson, Rute och lantbr. Oskar Andersson, Stux i Bunge. Brudparet uppvaktades av följande tärnor och marskalkar: May Dahlström—Gustaf Dahlström, Helena Dahlström—Otto Stenström, Mia Dahlström—John Granström, Anna Granström—Birger Kellström, Annie Dahlström—Ekrik Osterman. Brudnäbbar: Margit och Anna-Greta Wikström.
Etter vigselakten inbjödos bröllopsgästerna till bröllopsgården, där de välkomnades först av Rute hornmusikkår, som stod uppställd på gården, och sedan av det inbjudande kaffebordet. Under omväxling av musik, sång, tal och förfriskningar m. m. förflöt aftonen. Vid 8-tiden hade samlats i den med kulörta lyktor och ljus upplysta gården en stor skara folk för att »se brud». Under friska hurrarop för brudparet, tärnor och marskalkar, samt dånande gevärsskott gick pu brudparet med uppvaktning enligt gammal gotländsk sed trenne gånger ronden kring den på gården uppsatta brudstången, under det att fyrverkeri och bengaliska eldar upplyste natten.
Fram på småtimmarna bröt man upp efter att först ha tackat värdfolk och kökspersonal, ooh bröllopet var ett minne blott.

Gotlands Allehanda
Lördagen 17 november 1928
Nr 271

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *