Från landsbygden. Stånga.

STÅNGA, 15 nov.
En tredje våg invid härvarande järnvägsstation har i dagarna blivit uppförd. Det nya våghuset är placerat vid norra änden av den nyanlagda lastkajen vid sidan om växelspåren. Våghuset är uppfört av slakteriel i Visby.
Oerhörda massor sockerbotor ha även i år framforslats till härvarande järnvägsstation. Lastning å järnvägsvagner pågår dagligen. Vid betvågen ha emottegits över 3,000 ton. Ännu väntas stora förråd, som icke hunnit levereras. Svårigheten ett dels toga upp beborna och dels forsla dem från åkrarna på grund ev markens lösa beskaffenhet efter allt regnande, fördröjer i avsevärd grad leveransen.

Gotlands Allehanda
Lördagen 17 november 1928
Nr 271

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *