Anslagsäskande.

Till stadsfullmäktigie hade inkommit framställning från Vitterhethistorie- och antikvitetsakademien bra anslag till underhåll av stadens ruiner samt framställningar om anslag till Drottning Desiderias arbetsskola och Arbetareföreningens föreläsningsanstalt från resp. institutioners styrelser. Samtliga framställningar remitterades till drätselkammaren.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 14 November 1928
Nr 268

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *