Från landsbygden.

Södra Gotland, 25 Jan.
Mässfall inträffade i går i Vamlingbo och Sundre kyrkor på grund af kyrkoherdens iråkade sjukdom — influensa. Sjukdomsfallet inträffade så kort före söndag att någon prest ej hann hemtas, utan måste bud kringgå i socknarne om de instälda gudstjensterna.

Apropå inflnensa, så grasserar den i oroväckande grad härstädes. Kasper något hushåll finnes, der ej någon och på många ställen flere äro insjuknade.
En äldre bondgumma, som flere dagar Iegat af influensa, skulle häromdagen, då hon trodde sig något bättre, upp och värms sig vid spiseln, då hon öfverraskades af ett svimningsanfall och störtade hufvudstupa i elden, Hennes man, som till all lycka var närvarande skyndade att rycka henne ur sitt farliga läge så att hon blott med förbränd tumme slapp ifrån sin farliga svimning.

Silte, 25 Jan.
Om den misstänkta eldsvådan vid Mickels höll kronolänsman Lindström förhör med ägaren till ladugården fredagen 22 dennes, men ingenting kom i dagen om eldens uppkomst. Af det nedbrunna huset var äfven ett tröskverkshus som ägaren O. Andersson, Mickels gifvit aftal om köp med en person från Fide, som skulle afhämta och hemforsla nämda bus tisdsgen 19. Då han kom till stället der huset stått, hade det nedbrunnit natten förut, hvadan han fick vända bem med oförrättadt ärende.

Influensan, den härjande sjukdomen, som hittills visat sig skonsam mot vårt samhälle, har dock nu tagit sitt inträde ätven här på 4—5 ställen, Ännu har intet dödsfall inträffat till följd at densamma.

Sankt Pauli dag ha vi i dag och då är »brödet halfätet och fodret halfgifvet. Iyser golen denna dag blott så länge, att ryttaren kan sadla sin häst blir det ett godt år», siger bondpraktikan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *