Passagerarelista.

Från Stockholm med Klintekamn 25 Jan: kaptenerna Ekström, Wahlström, pastor Lindfors, grossh. Sandström, hr Möllerström.— Från Vestervik med Klintehamn 26 Jan.: hrr Fjellander Karlsson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *