Läroverket.

K. m:t har medgivit, att den terminsavgift, som enligt läroverksstadgan skall till biblioteks- och materialkassan erläggas av varje lärjunge, vilken ej därifrån i föreskriven ordning befrias, må från och med höstterminen 1928 till och med vårterminen 1931, efter prövning företagen för varje termin av läroverkskollegiet, vid högre allmänna läroverket i Visby utgå med lägst kr. 4:50 och med högst 10 kr. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 November 1928
N:r 259

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *