Hästsport.

Prishoppning i terräng hade i går anordnats i Tofta för av Gotlands artillerikår därstädes förlagda furirer. Den omkring 1,800 meter långa banan var synnerligen väl lagd på en för ändamålet särdeles lämplig plats. Efter tävlingarnas slut förrättades prisutdelningen av överstinnan Salander enligt följande lista: 1) furir Eckerborn å Tempo, 0 fel; 2) furir Haging å Marmit, 0 fel; 3) furir Nilsson å Nero, 4 fel, och 4) furir Nygren å Termit, 10 fel.

Gotlands Allehanda
Måndagen 27 Augusti 1928
N:r 200

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *