I anledning av inträffat fall av mjältbrand

bland kreaturen å Mattias Jakobsson, Bosarve i När, tillhörig betesmark, benämd »Gumbalde hage» i Lau socken, har Konungens befallningsblavande denna dag på framställning av distriktsveterinären Nils Garmer förklarat nämnda betesmark smittad av mjältbrand, och anmanas allmänheten att avhålla sig från all samfärdsel urled den smittad förklarade platsen.
Visby i landskansliet den 21 augusti 1928.
På länsstyrelsens vägnar:
Ragnar Jacobsson.
B. A. Ljungholm.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 21 Augusti 1928
N:r 195

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *