Från landsbygden. Burgsvik.

BURGSVIK 20 aug.
Simuppvisning ägde rum härstädes i söndags av de elever, som deltagit i årets simundervisning, jämte »magistrar» och »kandidater» från föregående års simkurser. Ledare för årets simkurs har varit magister Lindström från Näs. Trots att det började regna, samlades en stor skara åskådare. Uppvisningen började med att årets elever summo en sträcka. Därefter visades prov, som måste tagas för erhållande av »kandidat»- och »magister»-värdigheterna, såsom: sträcksimning, ryggsimning, flytning, vattentrampning, längd- och djupdykning efter föremål, undervattensimning m. m. Mella simproven infäll ett skämtnummer, som bestod däruti, att ett par glada söndagsfiskare uppenbarade sig i en julle. De hade varit tre från, början, men de sade att den tredje hade blivit så lärd, att han inte kunde tvara tillsammans med så »gimaint» folk. Han hade då gått landsvägen och stod så uppe på »magistern» och hälsade sina kamrater välkomna. Plötsligt fick en av fiskrarna, »Gusto», se en fisk nere i vattnet och då skulle den närmare betraktas. Myoket nyfikna, som de voro, sträckte de sig för långt ut över relingen, Doch följden blev pladask — de lågo båda i vattnet. Då visade de sin konst att kläda av sig i vattnet. Av damerna bildades »stora sjöormen» och »stjärna», vilket de utförde väl. Därpå följde kappsimning mellan ett tremannalag och hr Harry Palm, i vilket den senare vann. Simuppvisningen avslutades med hopp från »magistern» och »kandidaten». Prestationerna applåderade livligt och en var gick nog hem nöjd och glad från den trevliga stunden, om än det hade blivit lite myr i rocken.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 21 Augusti 1928
N:r 195

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *