En fräck stöldraid i Träkumla.

För ett par veckor sedan, närmare bestämt natten mellan den 7 och 8 dennes, förövades på flera ställen i Träkumla inbrottstölder, varvid huvudsakligen matvaror tillgrepos. Det ena stället efter det andra längs landsvägen hemsöktes på detta sätt och det synes nästan mest sannolikt, att det är tämligen långväga gäster, som med bil eller skjuts färdate vägen fram och gjort sin påhälsning vid stugor och gårdar.
Hos fru Anna Johnssom, Tjengdarve, synes bytet ha blivit störst. Här ha tjuvarna varit försedda med efternycklar och gått in i en källare, där de tillgripit dels c:a 25 kg. fläsk, dels sill och dels en syltkruka. Vid avfärden hade de åter låst ordentligt after sig. Men de hade också gått in i hönshuset och tagit ägarinnans bästa höna samt i potatislandet grävt upp åtskilligt med potatis. Det kan man kalla för grundlig proviantering.
Hos Lantbrukaren Gustaf Nilsson. Tjengdarve, hade de försett sig med en transportflaska, innehållande c:a 10 liter mjölk, vilken flaska under natten varit ställd för avkylning i en vattenbalja.
Hos Sture Larsson, Gottskalks, hade tjuvarna fått fatt i en bykbunn, i vilken förvarades en hel del tvättade samt ännu icke torra linneplagg, vilka också tagits som god pris och bortförts.
Slutligen ha tjuvarna hos kommunalordföranden Hj. Andersson, Engvards, berett sig tillträde till en förrådskällare, där de tillgripit en lop potatis, samt till en drängkammare, där de åtkommit en cykelkedja samt en kam.
Det är sålunda en ganska vacker fångst, som tjuvarna gjort på sin fräcka turné men det är att hoppas, att polisen, som givetvis varit i verksamhet, skall lyckas klara upp mysteriet och förebygga nya dylika bovstreck.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 21 Augusti 1928
N:r 195

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *