Slite.

Den 17 aug.
I nödhamn.
Den 10 inkom estniske tremastade motorseglaren »»,Fänf Schwestern», på resa Höganäs—Viborg. Fartyget hade sprungit läck och maskinen kinkade. Sedan man provisoriskt tätat fartyget och verkställt reparation av maskinen fortsatte fartyget sin avbrutna resa.
Fartyget var under fjolåret även inne i Slite hamn i samma ärende.

Idrottsbasar
var i lördags och söndags anordnad i härvarande badhuspark av Slits Idrottsförening och Slits Skytteförening. Arrangemangen voro stilfulla och ett ståtligt fyrverkeri avbrändes på söndagskvällen.
Kabareten och ett av fyra ynglingar sammansatt musikkapell väckte berättigad uppmärksamhet. Som nettot torde överstiga tusenlappen, är väl även den sidan av saken till belåtenhet.
Basar avhålles även om lördag och söndag, men då i Folkets Park, och arrangörerna äro här Slita Hornmusikkår och sliteavdelningen avi S. G. U.

Stölder i förening med inbrott
ha under sensate tiden vid upprepade tillfällen förekommit i härvarande Folkets Park.
Det tillggripna, läskedrycker, basarvaror och tobaksvaror, tyder på att någon ungdom icke kunnat hålla fingrarna. Saken är överlämnad till polisen.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1928
N:r 192

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *