Livlig turisttrafik de närmaste dagarna.

Utöver den vanliga, trots den regniga och kalla sommaren livliga, turisttrafiken. kommer Visby under de närmaste dagarna att få mottaga ett flertal kollektiva turistbesök. Göteborg—Marås—Alvesta järnväg har sålunda i samarbete med Göteborgs-Tidningen anordnat en sällskapsresa till Visby över Alvesta—Kalmar. Resenärerna, som bli ett 90-tal i första och andra klass samt c a 120 på däck, avresa i kväll från Kalmar med ångaren Visby och hitkomma i morgon bittida. Resan sker enligt kupongsystem, och de flesta torde återvända hem på måndag kväll, då kupongerna taga slut. Em del kommer dock måhända att kvarstanna ytterligare några dagar, då hemresan får företagas vilken dag som helst till månadens slut. Det kan nämnas att kostnaden för denna resa är i I kl. 36 kr., i II kl. 30 och i III kl. 20 kr.
På söndag morgon blir det turisbångarnaa tur. Då kommer, troligen på morgonen, den engelska P. & O:s ångaren Ranchi från Stockholm mod ett stort antal turister ombord. Skulle vädret bli dåligt, så att turisterna icke kunna landsättas, få de i stället nöja sig med att se på Göteborg, dit ångaren i så fall anländer på måndag morgon. På söndagsmiddagen kommer även Royal Mail Line’s turistångare Arcadian, som om vädret tillåter kommer att ligga på redden mellan kl. 1 och 7. Denna ångare kommer från Köpenhamn.
På måndagseftermiddagen vid 5-tiden beräknas Finska ångfartygsaktiebolagets ångare Von Döbebi vara här med ett 50-tal turister från Finland, vilka ämna tillbringa icke mindre än tre dagar här, således den 21, 22 och 23 aug. Första dagen användes till rundtur i staden samt utfärd till Snäckgärdsbaden, andra dagen ägnas bl. a. åt Fornsalen och tredje dagen företagas en utflykt till landsbygden.
Onsdagen den 22 aug. blir en tysk dag i Visby. Då anlinda nämligen två kontingenter tyska resenärer. Från Kalmar komina tyska läkare med damler, tillsammans 88 personer, med en turistresa, anordnad av Deutsche Geselischaft fur Artzliche Studicnreisen. Från Nynäshamn anlända samtidigt 35 personer med en resa från Arbeiterbildungsinstitut i Leipzig. Den förstnämda gruppen reser samma kväll till Stockholm, och den sistnämda fortsätter till Kalmar. Del stanna sålunda blott en dag.
Slutligen kan nämnas, att Hamburg-Amerikalinjens stora ångare Ocean kommer hit den 26 aug. på eftermiddagen och blir liggande 4 timmar på redden, varunder resenårerna få tillfälle till en hastig visit i Visby.

Gotlands Allehanda
Fredagen 17 Augusti 1928
N:r 192

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *