På D. B. V:s paviljong

uppträdde i går afton den estländske opera- och operettsångaren Alexander Wiklohn, och det må sägas först som, sist, att det var en synnerligen angenäm bekantskap att göra, ty hr W. visade sig vara en sångare i den större stilen. Han ägar en »märgfull» tenor med ljus tenor och fullt användbart omfång ända upp i höjdfen. Hans föredrag, präglades av sund uppfattning och vittnade om allvarliga. konstnärliga intentioner, liksom hans uppträdande var ägnat att stämma till, sympati. Hr W., vilken, som förut nämts, endast är 26 år gammal, har tydligen en löftesrik framtid. Han har studerat och utbildat sig för kontinentens förgämsta sångpedagoger i Ryssland och Italien. Programmet går upptog bl. a. romanser och arior, själfullt föredragna på spanska, italienska, ryska och svenska, vilka samtliga renderade den unge trubaduren den fulltaliga publikens hvliga bifrall form av smattrande applåder.
Hr Wikholn sjunger även i afton å paviljongen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 16 Augusti 1928
N:r 191

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *