Läroverket.

Skolöveratyrelsen har vid högre allmänna läroverket i Visby för läsåret 1928-1929 förordnat fil. dr David Tabachowitz till vikarie för tjänstledige adjunkten J. Englund, fil. mag. David Eliasson till extralärare och gymnastikdirektören Blenda Lundström såsom biträdande gymnastiklärare under fyra veckotimmar. För höstterminen har fil. lic. Bjarne Beckman erhållit förordnande som vikarie å efter lektorn Hj. Jansson ledig tjänst. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen 16 Augusti 1928
N:r 191

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *