Strandningen vid Laus holmar.

Sjöförklaring har i dag avgivits inför rådhusrätten härstädes av befälhavaren å i Stockholm hemmahörande motorseglaren Otelia, kapten H. F. Österman, vilken under storm nyligen grundstötte vid Laus holmar och som sedan dess icke heller kunnat tagas av grundet. Olyckan inträffade vid 2-tiden på natten och av förklaringen framgick, att fartyget, sedan det passerat När och satte kurs efter Östergarn, av någon anledning kommit för nära in under land. Detta torde hava berott på strömsättningen. Fartyget var på väg från Pillau till Bläse och tillhörde som bekant Karta & Oaxen. Kaptenen frikallade sig och sin besättning från allt ansvar och två man av besättningen beedigade kaptenens uppgifter.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 15 Augusti 1928
N:r 190

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *