Stor Varuauktion.

Torsdagen den 18 och fredageden 19 December försäljas för vederbörandes räkning vid Korsör, Buttle medels offentlig auktion som börjas båda dagarne kl. 9 f.m. ett välsorteradt handelsvarulager, hvaraf må nämnas: hvita och tärgade bomullsgarner, klädningstyger, förklädestyger och dukar, plyscher, flaneller, madapolam, domestiker, gardintyger, gas och linon, fodertyger, rock- och byxtyger, filt-, äkta och andra schalar. Ylledukar, sidendukar; handskar och hängelen. Kattuner, pikder, linnekragar och manschetter, hattar och mössor, ett stort urval knappar, rulltråd och silke, siden–och ylleband, parfymer och tvålar, pelsbräm och skinn, broscher och armband, aseptin, skrifmaterialer, jernkramvaror, m. m.
Säkre köpare lemnas 3 månaders anstånd med betalningen, andre betala kontant.
Guldrupe 11 December 1890.
J. P. JACOBSSON.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *