Borgenärerna

i Joban Larssons Allmungs i Stånga konkurs kallas att sammanträda A värdshuset i Ronehamn måndagen den 22 December 1890 kl. XI f.m. för att mottaga redovisning öf ver boets förvaltning och granska upprättadt fiöslog till utdelning.
Rättens Ombudsman.

Borgenärerna uti handl. L. P. Olssons i Hablingbo konkurs kallas till sammanträde å herr Axel Lundbergs kontor i Visby torsdagen den 18 dennes kl. 12 på dagen för att bestämma och föreslå förvalniogsarfyoden jämte aodra konkursboet rörande frågor.
Domararfve i Öja d. I December 1890.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Borgenvärerna i f. d. hemmansägarne Lars Petter Lindbys vid Nybjers och Olof Christian Timgrens vid Dibjers båda i Hörsne socken konkurser, kallas att sammanträda vid Dibjers i Hörsne s:0 lördagen den 20 i denna månad kl. 12 (tolf) middagen, de förstnämnda för granskniog af upprättadt utdelningsförslag och, om detta godkännes, erbälla utdelning, och de sistnämda för erbållande af slututdelning.
Kräklingbo den 3 December 1890.
BERNH. BOLIN.

Borgenärerna uti bandl. A Hellgrens i Sjonhem konkurs kallas bärmed till sammanträde tisdagen den 23 dennes kl. 3 e.m. uti Gotl. Ensk: Bank i Visby för att besluta om underhåll till gäldevären och andra kookursboet rörande angelägenheter.
Kräklingbo d. 8 Dec. 1890.
Rättens Ombudsman.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *