Från landsbygden. Vänge.

VÄNGE, 10 aug.
Nittio år fyllde sistlidne onsdag socknens äldsta invånare änkefru Olivia Olsson vid Sallmunds. Sin höga ålder till trots är den gamla ovanligt kry och rörlig, äger såväl syn som hörsel i gott behåll och har ett minne som få vid hennes år. Hon åtnjuter också den ömmaste omvårdnad i hemmet hos sin son och sonhustru. På högtidsdagen blev hon föremål för uppvaktningar av minnesgoda släktingar och vänner och erhöll bl. a. gåvor en präktig vilstol, blommor m. m. samt från tidningen Husmodern en vacker och delikat födelsedagstårta. Senare på dagen samlades en del inbjudna till samkväm i den gamlas hem, där timmarna förflöto på angenämaste sätt, och däri hon själv med liv och lust deltog, trots att det drog ut på, tiden och blev ganska sent. Under aftonens lopp hyllades den gamla ytterligare genom tal av prosten Kahl, som önskade henne en i allo god och ljus levnadsafton, omhuldad och vördad i kretsen av sina kära.

Gotlands Allehanda
Måndagen 13 Augusti 1928
N:r 188

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *