Sextioåring.

Om tisdag fyller landssekreteraren i Gotlands län K. P. Lundblad sextio år.
Han är född i den lilla vackra staden vid sjön Åsunden, Ulricehamn, och bedrev efter avlagd studentexamen juridiska studier vid universitetet i Lund, klär han 1891 avlade examen till rättegångsverken. Några år senare kom han till Gotland. Under åren 1902-1907 var han vice auditör vid Gotlands infanteriregemente och den 1 april 1902 utnämdes hart till rådman i Visby. Den 3 oktober samma år blev han länsnotarie i Gotlands län och utnämdes 1913 till landssekreterare därstädes.
Landssekreterare Lundblad har dokumenterat sig som en synnerligen dugande ämbetsman med omfattande sakkunskap i både juridiska och sociala frågor. Det är därför självfallet, att han tagits i anspråk för en hel del uppdrag. Han har sålunda varit godman för tillsyn av förmyndarskap i Visby, sekreterare i byggnadsnämden, ledamot och vice ordförande i hälsovårdsnämden, ledamot av skolrådet. Sedan 1907 tillhör han lasarettsdirektionen, vars vice ordförande han är. Vidare kan nämnas, att han år ordförande i länets arbetsförmedling och i styrelsen för Gotlands läns tuberkulossjukhus.
Landssekreterare Lundblad har genom sina gedigna egenskaper och sitt urbana och tillmötesgående väsen förvärvat en stor vänkrets, som ingalunda torde försumma att på 60-årsdagen betyga honom sin vänskap och aktning.

Gotlands Allehanda
Lördagen 11 Augusti 1928
N:r 187

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *