Passagerarelista.

Med DROTTEN från Nynäshamn den 11 aug.: Statsråd. Rosén, överste Wahlman, kommendör Selander, major Broman, kapten Engblom, doktorer Andreasson, Nordenfors, direktör Andersson, ingeniör Wretlind, grosshandl. Lindahl och Hansson, skollär. Gerdén, tandläk. Oldmark, hrr Bengtsson, Lenander, von der Burg, Nilsson, Forsberg, Thunberg, Nygren, Crafford, Engvall, Krantz, Olsson, Jönsson, Andersson, Meyer, Friström, Andersson, fruar Gauffin, von der Burg, Friberg, Andersson, fröknar Damberg, Ölander, Kihlström, Bendelin, Svensson, Asling, Enström, Lilja, Åkesson, mr och mrs Zwint.

Med HANSA från Stockholm den 11 aug.: Professor Seraphin, doktorer Seraphin, Werner, bankdir. Melin, ryttmäst. Berglund, disponent Dahlén med fru, veterinär Wahlberg med fru, kamrer Kunnunnen med fru, assessor Bergengren, grosshandl. Jansson, hrr Kaplan med fru, Lindell med fru, Öberg med fru, Nyberg med fru, Malmqvist, Edgard, Thomsson, Johansson, Svenfors, Helgstrand, Nilsson, Samuelsson, Birath, Nyberg, Hallberg, Jonsson, Wahlgren, fruar Bergengren, Lindbom, Klintström, Carlsson, Birath, Eriksson, Hallberg, fröknar Nyström, Hedström, Länström, Vendel, 26 st. Frälsningsarméscouter med ledare.

Med THJELVAR från Kalmar den 11 aug.: General Weangel, överstelöjtn. Malmberg, disponent Bese-Andersson, advokat Ljungholm, apotek. Nilenius, kyrkoherde Berg, inspektor Hansson, verkmäst. Nygren, mr Carpentier, hrr Baikle, Wallin, Karlsson, Wäner, Svensson, Ekström, Johansson, överstinnan Salander, mrs Carpentier, fruar Westberg, Bachér, Besé-Andersson, Ljungholm, Borg, Johansson, Karlsson, Wäner, Nygren, Håkansson, Ekström, Nilenius, fröknar Wallin, Pihl, Lindström, Vettermark, Gerdén, Johansson, Edin, Elfström, Nilsson, Gustafsson, Håkansson, Ekström.

Gotlands Allehanda
Lördagen 11 Augusti 1928
N:r 187

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *