I anseende till hemmanets försäljning

kommer landtbrukaren G. Ardin, Bringsarfve i Ardre, att lördagen den 4 instundande: Oktober från kl. 10 t.m. genom öppen och frivillig auktion till den högstbjudande försälja större delen af sitt lösörebo, såsom: guld och siltver, koppar-, tenn-, jern- och blecksaker; möbler och busgeråd at hvarjebanda slag; kreatur: hästar, ett par dragoxar, kor samt oklippta tår; åker- och körredskap af flera slag, deribland en lastoch en liggtjädersvagn; en hästqvarn med både sikt- och torrmäldstenar, samt bvarjehanda fiskredskap m. m,. m. m.
Och lemnas åt godkände och. vederhättige inropare anstånd med betalvingen till den I September nästkommande år, andra betala vid anfordran eller ställa nöjaktig säkerhet. Pröfningsrätt å anbuden förbehålles.
Ardre den 26 September 1890.
O. Valfr. Engström.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *