Sjuttiofem år

fyller om söndag f. d. folkskolläraren och kantorn August Fredin i Loftahammar.
Fredin, vilken som bekant är bördig från Gotland, där han före sin avflyttning till fastlandet var folkskollärare i Linde, har gjort sig känd som en märkesman på den gotländska folkmusikens område. Själv mycket musikaliskt begåvad och intresserad folklorist, har han upptecknat och samlat omkring 1,200 melodier till gammal gotländsk dans- och bröllopsmusik. Han har därjämte framträtt som komponist och satt musiken till bl. a. Gotland, Sverige (med ord av Harald Jacobsson) och Östersjön. Vidare har han genom en flitig föreläsningsverksamhet över så, gott som hela Sverige bidragit till att popularisera den gamla folkmusiken, varjämte han varit en ofta anlitad prisdomare vid spelmanstävlingar såväl på Gotland som fastlandet.
Säkert förena sig hans många vänner på bemärkelsedagen i en varm tillönskan, att den vördade jubilaren ännu länge må få njuta en ljus och rofylld levnadsafton.

Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Augusti 1928
N:r 186

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *