Passagerarelista.

Med VISBY från Nynäshamn den 10 aug.: Generaler Amundson och Hammarskjöld, major Mellqvist, kaptener Dyrsen, Boman, Lindström, löjtnant Lindberg, konsul Sundler, direktörer Holst, Nilsson, Höckert, Willén, disponent Simonsson, ingeniörer Sellergren, Kassling, Johink, professor Albertini, doktor Hoppenstedt, musikdir. Nyvall, stationsförest. Larsson, korpral Jonasson, hrr Bengtsson, Risell, Pettersson, Flodlund, Egeland, Thorell, Stiff, Karlsson, Johansson, Pettersson, Hultgren, Ljunggren, Nilsson, Clark, fruar Johink, Sundler, Wahlberg, Willén, Pettersson, Höckert, Larsson, Thorell, Johansson, Hultgren, fröknar von Alsen, Paulawie, Lindberg, Sundler, Olsson, Paulawie, Ekholm, Eliasson, Ekholm, Lundgren, Andersson, Wahlgren, Ekholm, Runström, Persson Dalins, Mainell, Rytteson, miss Clark, Ray, Prammer.

Med THJELVAR från Kalmar den 10 aug.: Direktör Brunius, doktor Lerberg, häradshövd. Eriksson, kamrer Karlström, agronom Pira, hrr Svensson, Patrieoni, Magnusson, Peterson, Sarlander, Rudholm, doktorinnan Lerberg, fruar Karlström, Svensson, Patrieoni, Rupert, Lindell, Rosenius-Landegren, Magnusson, Sarlander, Rudholm, Dahlbeck, fröknar Rupert, von Platen, Olsson, Stråt, Dahlberg, Lundell, Bodin, Dahlbeck.

Gotlands Allehanda
Fredagen 10 Augusti 1928
N:r 186

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *