Gotlands infanterikår.

Kaptenen A övergångsstat vid Gotlands infanterikår R. N:son Wiesel anhåller hos k. m:t om uppskov till 1 augusti 1929 med honom i höst åliggande tjänstgöring för att i och för språkstutder vistas i England, Frankrike och Belgien. Mjlitälrbefälhavaren avistyrker framställningen med hänsyn till den knappa befälstillgången under repetitionsövningarna, och då sådant uppskov ej bör äga rum utan ömmande omständigheter. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Torsdagen 9 Augusti 1928
N:r 185

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *