Arkeologiska grävningar i Västergarn

komma att igångsättas under september månad under ledning av fil. d:r Harald Hansson, varvid lämningarna efter Gotlands första stad skola underkastas undersökningar. Under sitt besök på Gotland under förra veckan besökte riksantikvarien Curman platsen för att taga densamma i skärskådande, varefter beslut om grävningars igångsättande fattades.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 9 Augusti 1928
N:r 185

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *