Hyllad 60-åring.

Femtio år fyller i dag maskinisten vid stadens elekticitetsverk K. O. Eklund, som varit i verkets tjänst sedan 1904 eller alltsedan dess tillkomst Med anledning av bemärkelsedagen bar jubilaren varit föremål för hjätliga hyllningar. Dessa togo sin början i arla morgonstund, då besvarande verkmästareförening uppvaktade med ett guldur. Kl. 9 infann sig elektricitetsverkets personal med sin chef, ingeniör Max Hepke, i spetsen och framförde sina lyckönskningar, varvid hr Hepke jämväl uttalade ett tack å stadens vägnar för hr Eklunds långvariga och plikttrogna arbete i stadens tjänst, samt överlämnade en dryckeskanna av hamrat tenn jämte en bukett rosor. Personliga vänner härstädes ha uppvaktat med en promenadkäpp och en dyrbar golvmatta, och från vänner i Stockholm har överlämnats en silverbägare. Bland övriga minnosgåvor må nämnas diverse silversaker och ett cigarrskrin av hamrat tenn. För övrigt har jubilaren under dagens lopp inhöstat en ymnig blomsterskörd och en massa telegram från minnesgoda vänner nära och fjärran.
Kl. 7 i afton ger hr Eklund supé å Arbetareföreningens lokal för ett större antal inbjudna kamrater och vänner.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 8 Augusti 1928
N:r 184

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *