Genom exekutiv auktion,

som förrättas här å landskansliet tisdagen den 28 instundande augusti klockan 11,16 f. m., kommer att i den ordning, som i utsökningslagen stadgas, till försäljning utbjudas landsfiskalen Karl Liljeborg tillhöriga lagenheten Sicklingo 19 om 7,92 kvadratrev i Klinte socken.
A lägenheten, som är belägen vid västra landsvägen inom Klintehamns samhälle och består av tomt och trädgård med ett fyrtiotal fruktträd, finnas Löljande byggnader uppförda:
1) Boningshus av trä under tegeltak i två våningar med källare och vind. Bottenvåningen består av 4 rum, serve ringsrum, kök, skafferi och 2 förstugor samt övre våningen av hall och 9 rum. A vinden finnes ett rum inrett.
2) Flygelbyggnad av sten under spåntak, innehållande ett rum, mangelbod, tvättstuga, visthusbod och vind.
3) Uthus av sten under spåntak inrett till stall, lada, vedbod och vind.
4) Hemlighus av trä under papp tak.
Lagenheten har saluvärderats till 15,000 kronor.
Den, som har fordran, för vilken fastigheten häf tar, eller för vilken han eljest äger njuta betalning ur köpeskillingen, eller har annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.
Visby i landskansliet den 18 juli 1928.
A. E. RODHE.,
K. P. Lundblad.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 8 Augusti 1928
N:r 184

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *