Från landsbygden. Lau.

LAU, 6 aug.
Den ihållande torkan frestar växtligheten på våra torra jordar ganska hårt. Vi fingo för litet sedan en regndusch, som friskat upp rätt bra, men det torkar ganska fort ur jorden igen. Rågen gynnas förstås utmärkt av väderleken och från den synpunkten att rågen mognar och blir väl utbildad anse vi att väderleken f. n. är tacknämlig.
Skolorna inom socknen komma att börja höstterminen den 15 dennes.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 8 Augusti 1928
N:r 184

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *