En bilolycka,

som kunnat få en sorgligare utgång, inträffade i lördags eftermiddag på vägen från Eskelhems kyrka mot Mästerby. En kupébil, körd av en dam från Kappelshamn, kom körande vägen fram från Banda och tog vid Eskelhms kyrka vägen åt Mästerby, som är III klass väg. Denna väg är smal och rik på kurvor, oaktat vilket enligt ögonvittnen farten hölls hög. Ett stycke från kyrkan i en tvär kurva var emellertid farten så stark, att bilen fortsatte över ett dike och bort i ett annat, där bilen gick runt och blev liggande med hjulen i vädret. »Chauffören» och hennes passagerare, tre minderåriga barn kröpo fram tämligen oskadda, ehuru två av barnen blödde rätt ymnigt en stund, men bilen blev rätt så ramponerad. Några karlar hjälpte till att få bilen upp ur diket, varpå den ramponerade vagnen av annan eftertelefonerad bil togs på släp.
Vår sagesman, som anser att hjälpen kunde ha varit värd åtminstone tack, undrar om icke allmänheten skulle kunna besparas möten med dylika flygande bilister. I detta fall anfördes som förmildrande omständighet, att den kvinnliga chauffören »hade bråttom». Förmodligen lär hon sig väl av det skedda, att det är bättre att skynda långsamt än att komma fort på lasarettet, vilket hon denna gång som genom ett under skapp att uppsöka.
Även i Stånga inträffade på lördagen ett bilmissöde, i det en privatbil härifrån staden körde i diket och kolliderade med ett träd, så att kylaren och vindrutan spolierades. En del av passagerarna erhöllo skrubbsår, dock icke i sådan grad, att läkarehjälp behövt anlitas.

Gotlands Allehanda
Måndagen 6 Augusti 1928
N:r 182

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *