Från landsbygden. Lojsta.

Lojsta, 3 aug.
Nya telefoner.

Den i dagarna fullbordade nya telefonväxeln, Gotlands Linde, med anknytning till Hemse telefoncentral, hålles öppen alla vardagar kl. 8 f. m.-8 e. m. samt sön- och helgdagar kl. 10-12 f. m. och 4-6 e. m. och har till föreståndare hr Emil Ronström, Rangsarve, Linde. Sexton abonnenter äro anslutna till växeln, nämligen 13 i Linde och 3 i Lijsta, med följande nummer: 1 a Oskar Jakobsson, Duckarve, Linde, 1 b Olof Olofsson, d:o, 2 a Hägvalds valskvarn, 2 b Linde predikantboställe Reinhagen, 2 c Oskar Löfstedt, Hägvalds, 3 a Josef Uddin, Rangsarve, 3 b Viktor Bodin, d:o, 4 a Hugo Pettersson, Amligs, 4 b Arthur Jakobsson, d:o, 5 a Eram Dahlby Hägvalds, 5 b Olga Ringström (fru Alfvegren) d:o, alla i Linde, 6 a Rudolf Blomqvist, Skolgården, 7 a lantb. Valdemar Niklasson, Bjers, 7 b Jacob Niklasson, Fride, 8 a Linde mejeri, 8 b Annie Eriksson, alla i Lojsta.
Ehuru flera telefonabonnenter förut funnits både i Linde med anslutnig till Hemse och i Lojsta med anslutning till Etelhem, utgör dock den nya anläggningen ett kraftigt led i sam??fädsmedlens utveckling i dessa trakter.

Gotlands Allehanda
Lördagen 4 Augusti 1928
N:r 181

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *