Norra häradets brandstodsförening

har haft sammanträde härstädes i dag. Dervid beviljades räkenskapsföraren ansvarsfrihet för 1889 års förvaltning, Vidare redovisades uppbörd af 1 öre för 100 kronor af 1889 års försäkringsvärde.
Brandskade-ersättningar beviljades hemmar sägaren Johan Larsson, Busarfve i Barlingbo, och sjömannen Olof Klintberg i Hellvi; sedan de befriats från vådaeds afläggande, utbetalades till den förre 20 kr. 36 öre och till den senare 18 kr. 29 öre samt till hemmansägaren Alfred Olsson i Ardre 12 kr.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *