Om Svenska Dagbladets Visbyfärd

innehåller senast hitkomna nummer av tidningen ytterligare skildring i form av en redogörelse för sista dagens händelser. Artikeln illustreras med stora fotografier av besöket på Helgeandsruinen, vid Dalhems kyrka, utsikten från Snäckgärdsbadens veranda samt Hansa i sin illuminationsutrustning med folkmassan på kajen. Det blev ingen broadcasting från London på hemvägen, som man hoppats, men ingeniör Lithström bjöd i stället genom Vaxholms radio på musiknummer, tal etc. Det vackra vädret vor slut i och med att man kom till Stockholm, där resenärerna fingo debarkera i galoscher och paraplyer. Hansa uppkom till Stockholm vid ½ 11-tiden på tisdagsförmiddagen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 Maj 1923
N:r 117

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *