Hamndirektionens skuld var preskriberad.

Efter besvär av Konungariket Sveriges stadshypotekskassa har svea hovrätt i nu meddelat utslag fastställt länsstyrelsens i Visby beslut den 27 februari i år att ogilla ett av kassan framställt yrkande mu meddelande av handräckning för utbekommande av hamndirektionen i Ronehamn av 1,788 kr. utgörande del av förfallna annuiteter å ett bekommet lån å 55,000 kr. Kravet har ogillats, enär mer än 10 år förflutit från utgivandet av den till grund för ansökningen åberopade förbindelsen. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 Maj 1923
N:r 116

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *