Genom exekutiv auktion,

som förrättas här å landskansliet tisdagen den 12 juni 1923 kl. 11: 30 f. m., kommer att i den ordning, som i utsökningslagen stadgas, till försäljning utbjudas den Bernhard Larsson i Levide socken tillhöriga lägenheten Sproge Mästermyr 18, lotten G 7, i Sproge socken.
Lägenheten, som är belägen intill Batreifs gård i Sproge socken, omkring 1 kilometer från Sproge kyrka, utgöres ay torrlagd men icke odlad myrmark samt är obebyggd. Lägenheten har saluvärderats till 500 kronor.
Det som har fordran, för vilken lägenheten häftar eller för vilken han eljest äger njuta betalning ur köpeskilligen, eller har annan rätt, som bör vid auktionen iakttagas, äger att därvid bevaka sin rätt.
Visby i landskansliet den 2 maj 1923.
På länsstyrelsens vägnar:
K. P. Lundblad.
Gustaf Melin.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 Maj 1923
N:r 116

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *