Öja församlings kyrkogård utvidgas.

Länsstyrelsen och domkapitlet i Visby tillstyrka hos kammarkollegium av Öja församling gjord framställning om tillstånd att för utvidgning av församlingens kyrkogård få med nyttjanderätt upplåtet ett jordområde om 0,1366 har, tillhörande lönebostället 3/8 mtl Prästgården i Öja socken mot skälig avgäld att disponeras så länge marken användes för det avsedda ändamålet. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Fredagen den 18 Maj 1923
N:r 113

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *