Sakta i svängarna!

En skjuts, körd av ett par genom stadsbesöket alltför starkt upplivade landsbor, kom i går med stark fart från Södra kyrkogatan och skulle svänga in i Västra kyrkogatan. Därvid skötte sig emellertid körsvennen icke bättre, än att ekipaget kolliderade med ett hus, som befann sig i dess väg. Sålunda krossades en fönsterruta i Svanborgs bageriaffär och ett stuprör utanför ramponerades. Skjutsens ägare ville tydligen komma ifrån saken lindrigast möjligt, och fortsatte därför skyndsamt sin väg men hankades å en köpmangård i närheten och fick bekväma sig att fullgöra skadeståndsvillkoren.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 Maj 1923
N:r 108

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *