Slite.

12 maj.
Kristi himmelsfärsdag

högtidlighölls här med gudstjänst i Othems kyrka med predikan av kyrkoherde Johansson, och Slitekören medverkade med några anslående sångnummer. Templet var till sista plats upptaget. Både före och efter gudstjänsten utfördes sång av kören ute på kyrkbacken.

Dan-aftonen
i går kväli hade lockat något mer än halvbesatt salong. Bifallet och munterheten i valen vittnade om full förståelse av prestationen.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 12 Maj 1923
N:r 108

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *