Passagerarelista.

Från Stockholm med »Gotland» 23 Juni: ryttmästar Strussenfelt, kronofogden Ekelund, hrr Cramér, Malmros, Samuelsson, Cramér, Granberg, Schiött, L3atz, Bolin, Andersson, Bergman, Eklund; fruarna Thunborg, Landin, Hellgren; frök:na Tingberg, Graham, Jacobson, Nilsson. — Med »Tjelvar» 24 Juni: baron Wrangel, major Roserqvist, löjnant Sylvan, riksdagsman Liss O. Larsson, hrr Nerman, Almgren, Ericksson, Klint, Strömvall, Liedman, Klint, Kindström, Hedin, Klint, Sönstedt med fru, Blomgren, Bergvall, Andersson, Fristedt, Zattergren, Holmgren, Johansson, Reukmer (till Stettin), Lundin, Timgren, Engström, Ekberg, Johansson, Fredsberg, Lindström, Andersson, Carlberg, Johansson, Andersson, Hagen, Bjenson, Malmström, OCarlson, Lagerfelt, Ek; fruarna Ek, Lundström, Höglund; frök:na Molander, Holmqvist, Strömvall, Johanson, Högstadius samt 388 däckspassagerare. — Från Stockholm via Norrköping med »Dagmar» 24 Juni: redktör Axelsson, löjtnant Schenström, hrr Åkerman, Hohle, Ljuogberg, Wahlberg, Levin, Nilsson med frn, Rosendahl, Olsson, Sundstedt, Sjöberg, Eriksson, Hartman, Kärtzeh, Johansson, Fredmark, Yttergren, Wikström, Brunberg, Nilsson, Svensson, Hedlund, Nilsson, Bengtson, Andersson, Ljungqvist, Åberg, Swartz, Elgman, Johansson, Hammer, Andersson, Östliog; fruarna Sundstedt, Johanson, Wahlberg, Seger, Kindahl, Jersqvist; fröknarna Andersson, Johansson, Bolin, Pettersson.

Från Kalmar med »Visby» 24 Juni: kommendör Pantzerhjelm, fabrikör Hellgren, dokt.
Munck, hrr Hägg, Carlsson; friherrinnan Cederström med dotter; fröknarna Thomson, Clevback, Persson samt 23 däckspassagerare.

Gotlands Allehanda
Måndagen 25 Juni 1888
N:r 51

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *