Passagerarelista.

Från Stockholm med »Visby» 21 Juni: mariningeniör Braune, major Kyllander, kapten Broander, ingeniör Arnell, hrr Goismer, hrr Gardell, Törnebladh, Magnusson, Forsell, Grönberg, Graesén, Larsson, Österberg; fru:na Molander, Theel med familj; frök:na Holmgren, Berg, Petterson, Procopé2, Lindgren, Strandberg samt 12 däckspassagerare. — Med »Klintehamn» 22 Juni: kapten Wahlborg, hrr Kinman, Lindström, Carlsson, Skärléa, Schenholm, Rydberg med fra, Hedman; fru:na Rundegren, Ruhtberg; frök:na Ullander, Retting, Bohlin, Nycander Lundgren, Skärlén, Lindström, Hoffman.

Från Stettin: med »Tjelvar» 21 Juni: hr Haartman.

Gotlands Allehanda
Fredagen 22 Juni 1888
N:r 50

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *