Från landsbygden.

Östra Gotland, 26 April.
En uppfinningsrik yngling finnes för närvarande vid Gartarfve uti Gammalgarn. Han har allt sedan sin tidiga barndom sysselsatt sig med att uppfiaona maskiner af olika slag, till en början af ringa betydenhet, men det tycks blifva allvar af leken, ty då han var 12 år uttänkte han en rotrifningsmaskin, som anlitas rätt dugtigt af sockneborna. Sedan gjorde han sig en fiol, hvilken är ganska omtyckt för sin form och klang. Så har han nu uppfunnit en förlaxhandlare mycket värderik maskiv, en isqvarn för att pulverisera is, då lax skall läggas i lådor, hvilken maskin är ganska sinnrikt inrättad och i alla delar fullgör sitt ändamål. Maskiven pulveriserar på en timme så mycket is, som en man skulle ha göra med en dag, men icke nog härmed, isen smälter icke hellre så fort som den för hand sönderkrossade, hvarför den nya upp finningen bör komma väl till pass. Uppfinnaren säger sig vilja taga patent på sin uppfinning.

Gotlands Allehanda
Fredagen 27 April 1888
N:r 34

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *