För att kola

ingick hit natten mellan lördagen och söndagen ångaren Maria kapten Olsson, kommande från Göteborg destinerad till Libau med last af sill. Ångaren hade försökt inlöpa i Libau, men kunde: för is ej angöra hamnen. I dag på morgonen afgick åter ångaren till Lidau för att söka komma in, då hon erhållit telegrafmeddelande att isen skingrat sig.

Gotlands Allehanda
Måndagen 27 Februari 1888
N:r 17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *