Passagerarelista.

Med THJELVAR från Nynäshamn den 8 maj: Överstelöjtnant Poignant, doktor Bergman, disponent Bonthron, ingenjör Palmqvist, advokat Lindgren, kandidat Degerman, hrr Sandegren, Jacobsson, Siltberg, Rye, Andersson, Pettersson, Engblom, Öberg, landshövdingskan Roos, fruar Herlitz, Stengård, Stjärna, Lindér, frknar Klintberg, Johansson, Weile.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Maj 1923
N:r 105

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *