Auktion i Tingstäde.

Medels frivillig auktion låter landtbrukaren herr Edvard Grählert, Träskväller i Tingstäde, torsdagen den 20 nnevarande Oktober kl. 10 fm. till den högstbjudande försälja 200 lispflorsiktadt hvetemjöl at bästa beskaffen het, 500 skålp. fin och god ull, ett parti goda kokärter, en i godt stånd varande kakelugn, en byrå, något fruntimmersgåvgkläder, 3 st. arbetshästar, ett par goda dragoxar, äfven tjenliga till slagt, 20 st. morlam och gimrar, en s. k. skakvind m. m. 100 kastar affallsved, ett större parti qvistved och grenar, hvilka komma att säljas parkvis iden s. k. Kohagen, som gränsar intill Hejnum ägor, 50 tunnor goda och stora kålrötter m.m.
Kände och vederhäftige köpare lempas 5 månaders betalningsanstånd, icke kände betale vid klubbslaget eller vid aofordran.
Tingstäde den 8 Oktober 1887.
P. HÖGBERG.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 14 Oktober 1887.
N:r 82.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *