Auktion i Martebo.

Medels offentlig auktion, som förrättag vid Rombs i Martebo fredagen den 28 innevarande Oktober från kl. 9 f.m. låter sysslomannen uti Petter Johans sons derstädes konkurs till den högstbjudande försälja boets såväl-fasta som lösa egendom, den senare bestående at silfver, koppar, malm och messing, jernoch blecksaker, möbler: en schiffonier, en byrå, en polerad säng, 3 oljemålade sängar, soffor, skåp, stolar, ett spelbord, 3 st. fallbord, kommoder, speglar, tobaksskrin, taflor, lampor, kistor, vattenspruta, vägg- och fickur; träkärl och andra hbusgerådssaker, I väfstol, sädesbingar, en mangel, köttinor, fisk- och mjölkärl, drickskärl, en smörkerna, bryggrostar, baljor, spann m. m.; glas och porslin, ljusstakar, bordflaskor, 80ckerskålar, glasburkar, diverse glaskarotter m. m. Sängkläder och linne såsom bolstrar, hufvuddynor, stopptäcken, madrasser, lakan och borddukar, kulörta borddukar, servietter, banddukar, ett parti spanmålssäckar; kreatur: 2 st. sto, en ung häst, ett par goda dragoxar, en skynning, 2:ne tjurar, kor, 13 st. lam, 2 st. svin, 17 st. böns; kör- och åkerbruksredskap: en lastvagn, flere ’arbetsvagnar, -kälkar, vrång- och foderhäckar, sättrar, långstegar, gödselbräder, sädesrisslar, vänd- och spetaplogar, eubetsplogar, rak- och krokpinn barfvar, klösar, sladdar, flere par selar, oxok med tömmar, bästtäcken, ryktdon, liar, sigdar, yxor, spadar; skyfflar, jerngafflar, bötjugor rifvor, en skottkärra, en sörnbing, dragkettingar, jernstörar m. m.; snickareverktyg: en hyfvelbänk, 18 st. diverse hyflar, bandsågar, narsågar, skruftvingar; bandknifvar, 2 par ploghyflar, stämjern, huggjern och skarf yxor, borrskaft med borrar, nafvare, m. m.; smedjeredskap såsom smidstäd, bammare, släggor och stänger m. m.: yx- och sigdstenar; ett parti plank och bräder, en vindmaskin, ett tröskverk m. m. m. m.
Fasta egendomen utgöres af 3/32:dels mantal Rombs i Martebo, och 1/8:dels mtl Myra samma socken, den förra bebygd med man- och ladugårdsbygnader, allt i godt skick. Denna fastigbet, som ligger i en god och bördig trakt, innehar goda, växtgilvande jordar, kommer att till försäljning utbjudas kl. 12 på dagen och blifva vilkoren för försäljniogen vid auktionstillfället tillkännagifna. För lösegendomen lemnas godkände inropare betalningsanstånd till dea I Mars 1888: andre ställe godkänd säkerhet eller ock be tale vid anfordran.
Tingstäde den 13 Oktober 1887.
P. HÖGBERG.

Gotlands Allehanda.
Fredagen 14 Oktober 1887.
N:r 82.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *