Småpojkar och skjutsarna.

En sorglig följd av småpojkarnas ovana att vilja hålla efter skjutsar, inträffade i dag härstädes, i det att en liten pys på 4 á 5 år, tillhörande en familj vid Byrumsgatan av denna anledning ådrog sig rätt svåra skador. Olyckan uppgives hava tillgått så, att gossen hängt på bakgaveln av en skjuts och därvid råkat få sitt ena ben mellan bakhjulet och vagnens rede. Olyckan uppmärksammades först genom gossens skrik. Körsvennen föranstaltade genast, att gossen erhöll läkaretillsyn, varefter han nu på middagen utförts till lasarettet. Den lille klagade över svåra smärtor.

Gotlands Allehanda
Lördagen 5 Maj 1923
N:r 103

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *