Magistrat bör befrias från uppbördsansvar.

I yttrande till k. m:t ha länsstyrelsen och magistraten i Visby förklarat sig i stort sett ej ha något att erinra mot sakkunnigförslaget am begränsning i visst avseende av magistrats ansvar för kronouppbörden m. m. Magistraten påpekar dock, att den föreslagna kontrollen av kronouppbördskassörens verksamhet kommer att bli betungande för magistraten. (H. B.)

Gotlands Allehanda
Lördagen 5 Maj 1923
N:r 103

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *