Från sjön.

— Köpenhamn, 4 maj. (TT.) Tjalken »Columbus» av Groeningen avgick den 6 mars från Malmö med last av korn till Odense. Enär fartyget ännu icke anlänt till bestämmelseorten, måste det ha föralyckats, skriver tidningen Politiken. Antagligen har det gått till botten i Kattegatt under den svåra snöstormen i mitten av april. Några fiskare ha nu i närheten av Samsö anträftat liket av en sjöman, förmodligen den ene av de båda tyska besättningsmännen. Med anledning av ovanståenda meddelande har hamnkaptenskontoret i Malmö på TT:s förfrågan förklarat, att »Columbus» avgick från Malmö den 5 mars och att man sedan dess icke hör talas om fartyget i annan mån än den, att en broder till någon av besättningsmännen i brev till hamnkaptenen uttalat sina farhågor för att fartyget skulle ha gått under. Den långa tidrymden från 6 mars till mitten av april, då tjalken enligt Politiken skulle ha förolyckats, kan förklaras av att de farvatten, den hade att passera, vid tillfället varit uppfyllda av is.
— London, fredag. (TT.) från Reuer. Från Manilla på Filippinerna meddelas, att dit anlänt fyra överlevande från den utanför ön Guam i Marianernas grupp sjunkna australiska skonertbarken. Amy Turner. De fyra räddade hade tillbragt 20 dagar i en öppen båt. Fartygets kapten hade jämte sin hustru omkommit med fartyget.

Gotlands Allehanda
Lördagen 5 Maj 1923
N:r 103

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *