Från landsbygden. Lau.

LAU, 4 maj.
Femtio år fyllde i går lantbrukaren och färre kyrkovärden hr Vilhelm Larsson, Båtels i Lau. Redan tidigt på morgonen uppvaktades hr Larsson ocn under dagens lopp fortsatta gratulationerna. Bland presenterna må nämnas en vacker taklampa av mässing. Yå kvällen inbjödos vänner och bekanta till supé i hans hem.
Vi tillönska honom vid hans halvsekelskifte lycka och framgång i fortsättningen.
Eldsvådetillbud yppade sig i går i Laumyr vid gränsen åt Burs till. Huru elden uppkommit är ännu ej känt, men troligen har elden orsakats av avbränning. På grund av vindriktningen spred sig elden snart mot den närgränsande skogen. Om ej tillräcklig hjälp i god tid anlänt kunde elden fått svårare utsträckning än vad nu blev fallet.

Gotlands Allehanda
Lördagen 5 Maj 1923
N:r 103

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *