Skogseld.

Förliden onsdags middag uppkom skogseld i en Kräklinge åboar i Kräklingbo socken tillhörig samfäld hage, hvarvid omkring 30 á 40 tunnl. jord med skog blef mer och mindre skadad. Sedan släcknings manskap från hela socknen blifvit uppbådadt och sandalt företogs släckningen med den utgång att eldens vidare framfart mot aftonen dämpades.
Påföljande dagar har elden blifvit nästan släckt så att all fara för densammas spridande är öfverständen.
Vid å stället hållet polisförhör har blifvit utrönt, att hemmansegaren Olof Olofsson Kräklings för omkring 14 dagar derförut haft eld å flera ställen i och för gärdsling och att elden med all sannolikhet uppkommit derifrån.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 2 Maj 1874
N:r 34

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *